Φαντάζεστε να οδηγείτε και να ειδοποιείστε για το τι θα συναντήσετε μπροστά σας;

Αυτή η δυνατότητα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε περίπου 8 μήνες από σήμερα, στην Αττική Οδό και στον αυτοκινητόδρομο Α22 στην Ιταλία. Στη δημιουργία αυτής της καινοτόμου εφαρμογής το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ιδιαίτερη συμβολή, αφού δύο ερευνητικές ομάδες, μία από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και μία από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν αναλάβει την υλοποίησή της.

Πρόκειται για μια «αόρατη» λωρίδα (strip), που τοποθετείται κάθετα στην κατεύθυνση της κίνησης, και φέρει ποικιλία μίκρο- και νάνο- αισθητήρων για θερμοκρασία, υγρασία, διαρροή βενζίνης, φθορά εδάφους κλπ. Η ομάδα στο ΙΤΥΕ Διόφαντος εστιάζει στο θέμα της παροχής ενέργειας στη λωρίδα, μέσω προηγμένων αλλά και επερχόμενων τεχνολογιών, πχ μικροί ηλιακοί συλλέκτες αλλά και πιεζο-ηλεκτρικοί αισθητήρες, που μετατρέπουν τις δονήσεις από τα διερχόμενα αυτοκίνητα σε ενέργεια.

Το έργο SAFE STRIP συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” και έχει σκοπό τη συνεισφορά στα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (“Cooperative Intelligent Transportation Systems” – C-ITS) μέσω μίας επαναστατικής ιδέας: τη μετάδοση – σε πραγματικό χρόνο – στατικών και δυναμικών πληροφοριών που αφορούν στο δρόμο, και τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα κινούμενα οχήματα. 

Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση του έργου SAFE STRIP απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, κλπ.), καλύπτοντας διάφορα επίπεδα εξοπλισμού (μη εξοπλισμένα οχήματα, εξοπλισμένα με C-ITS, αυτόνομα οχήματα), απαιτώντας ελάχιστο κόστος συντήρησης, και χαρακτηρίζεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ επιπλέον υποστηρίζει την προγνωστική («predictive») συντήρηση του οδοστρώματος, μέσω της μετάδοσης πληροφοριών για την κατάστασή του σε πραγματικό χρόνο.

Η αξία της τεχνολογικής λύσης του SAFE STRIP θα επιδειχθεί μέσω των παρακάτω εφαρμογών: 1) Συνεργατικές λειτουργίες ασφαλείας για βελτιωμένα οχήματα εξοπλισμένα και μη με συστήματα ADAS/ARAS, 2) προγνωστική συντήρηση οδοστρώματος, 3) έγκαιρες προειδοποιήσεις, 4) υποστήριξη διασταυρώσεων, 5) αυτοματοποιημένη σήμανση μεταβλητών μηνυμάτων, 6) δυναμική εκτίμηση τροχιάς και διασύνδεση με αυτοματοποιημένα οχήματα, και 7) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η εικονική συλλογή διοδίων και η κράτηση θέσης σε χώρους στάθμευσης. Η ολοκληρωμένη λύση του SAFE STRIP θα αξιολογηθεί μέσω της πιλοτικής της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας στις χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία με τη χρήση πειραματικών πρωτοτύπων οχημάτων (4 αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες).

Share