«Εξοικονομώ – Αυτονομώ» – επιδότηση έως και 85%

Από το “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Είμαστε  στην τελική ευθεία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ας δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε προκειμένου να επωφεληθείτε του προγράμματος.

Η υλοποίηση του νέου προγράμματος, θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα διαρκέσει μέχρι το 2030, με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους είτε να είναι διαρκώς διαθέσιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε να υπάρχουν τακτικοί τριμηνιαίοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία [δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας] και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος.

Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορωνοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η). Για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης προστίθεται επιπλέον 10%, οπότε στις περιοχές αυτές η επιχορήγηση φθάνει μέχρι 95%.

Μία κατοικία (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα), προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων Παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων ή Υαλοπινάκων,
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση Θερμοκάλυψης/κελύφους όπου περιλαμβάνει και εργασίες υποστήριξης αυτής, στεγανοποιήσεις και αποκατάσταση ρηγματώσεων,
 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης – Ψύξης, περιλαμβάνει όλα τα συστήματα πλην πετρελαίου και ενεργειακών τζακιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και την αποξήλωση καυστήρα και δεξαμενής πετρελαίου,
 • Τοποθέτηση Συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπου είναι υποχρεωτική εγκατάσταση όπου δεν υφίσταται,
 • Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση που η κατοικία με τις προηγούμενες παρεμβάσεις αναβαθμίζεται κατ’ ελάχιστο σε κατηγορία Β+, ενώ η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού απαιτείται να καλύπτει μόνο τη ζήτηση της κατοικίας,
 • Τοποθέτηση Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική για την εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού Σταθμού,
 • Τοποθέτηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, όπου απαιτείται να διαθέτουν CE και σχετική Πιστοποίηση κατά ΕΝ ΕΛΟΤ για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον, και
 • Ψηφιακά Συστήματα και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας, συστήματα έξυπνου φωτισμού, π.χ. έξυπνες πρίζες και φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED, συστήματα έξυπνης διαχείρισης συστήματος θέρμανσης – ψύξης π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου, π.χ. έξυπνοι αισθητήρες.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους Δικαιούχους θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος σταδιακά κατά σειρά των Περιφερειών Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Δυτικής Ελλάδας, με έναρξη στις 2 Νοεμβρίου.

Share