Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον επίπεδο ηλιακό συλλέκτη

Ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης είναι ο πλέον συνηθισμένος τύπος συλλέκτη που συνήθως χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλιακού θερμοσίφωνα. Εκμεταλλεύεται την άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία και χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που απαιτούν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις παρουσιάζονται όταν έχουμε υψηλά ποσοστά ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και σε μια συννεφιασμένη ημέρα αλλά με χαμηλότερες αποδόσεις. Η κλίση του συλλέκτη πρέπει να επιτρέπει τη νόσο το δυνατόν πιο κάθετη πρόσπτωση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του συλλέκτη, αυξάνοντας έτσι την ένταση της εκμεταλλεύσιμης ηλιακής ακτινοβολίας.

Τα βασικά τμήματα ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη είναι:

  • Ο απορροφητής: περιλαμβάνει την απορροφητική επιφάνεια και τους σωλήνες μέσα στους οποίους κυκλοφορεί το θερμοαπαγωγό ρευστό. Συνήθως χρησιμοποιείται χαλκός για τους σωλήνες και για την πλάκα απορρόφησης ή αλουμίνιο μόνο για την πλάκα απορρόφησης με επιλεκτική βαφή, προσφέροντας πολύ καλή απόδοση. Ο απορροφητής έχει μαύρο χρώμα, έτσι ώστε να μειώνονται οι αντανακλάσεις στην επιφάνειά του.
  • Το κάλυμμα: αποτελείται από μια διάφανη επιφάνεια και λειτουργεί σαν προστατευτικό κάλυμμα και μειώνει τις θερμικές απώλειες του απορροφητήρα προς το περιβάλλον από την κύρια πλευρά του συλλέκτη. Συνήθως χρησιμοποιείται απλό τζάμι, ενώ σε περιοχές με αντίξοες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διπλό τζάμι, για πρόσθετη μείωση θερμικών απωλειών.
  • Το διαφανές κάλυμμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν διαπερατό στη μικρού κύματος ηλιακή ακτινοβολία και μη διαπερατό στη μεγάλου μήκους θερμική ακτινοβολία. Σε εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών, χρησιμοποιούνται συλλέκτες χωρίς κάλυμμα, μειώνοντας έτσι το κόστος κατασκευής αυτού του είδους συλλεκτών.
  • Η θερμομόνωση του απορροφητή: μειώνει τις θερμικές απώλειες από την πίσω πλευρά του συλλέκτη.
  • Το πλαίσιο του συλλέκτη: πρέπει να είναι στεγανό και αντιδιαβρωτικό.

Η χρήση απλών ηλιακών συλλεκτών χωρίς κάλυμμα και θερμομόνωση του απορροφητή αποτελεί την πλέον οικονομική κατασκευή και χρησιμοποιείται για εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών. Η απόδοση αυτών των συλλεκτών επηρεάζεται σημαντικά από την ταχύτητα του ανέμου (αυξάνονται οι απώλειες), αφού δεν υπάρχει το προστατευτικό διαφανές κάλυμμα και δεν προσφέρονται για εφαρμογές σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλά θερμικά φορτία.

Οι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας της Venman, διαθέτουν ενιαία επιλεκτική επιφάνεια (Η98 – Η81) ή Strip (H80 ), ισχυρή μόνωση και έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα και μικρή πτώση πίεσης.

Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές (θερμοσιφωνικά και βεβιασμένης). Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα τόσο κάθετα όσο και οριζόντια θέση σε όλους τους τύπους στέγης.

Share