Θέρμανση με σωλήνες κενού

Οι συλλέκτες κενού είναι η τελευταία τεχνολογία στην εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση του νερού. Αποτελούνται από σωλήνες κενού µέσα στους οποίους κυκλοφορεί ειδικό υγρό για την µεταφορά της
θερµότητας στον συλλέκτη.

Οι περισσότεροι ηλιακοί θερµοσίφωνες χρησιµοποιούν µέχρι σήµερα την τεχνολογία του επιπεδου συλλέκτη, υπάρχει όµως αποδοτικότερη και ανθεκτικότερη στο χρόνο εναλλακτική λύση, η οποία βασίζεται στην νέα τεχνολογία συλλογής της ηλιακής ενέργειας µε σωλήνες κενού. Οι επίπεδοι συλλέκτες παράγουν θερµότητα χαµηλής θερµοκρασίας ου είναι κατάλληλη για θέρµανση χώρων ή για παραγωγή ζεστού νερού. Η ανάγκη για επίτευξη µεγαλύτερων θερµοκρασιών 100-150 °C, ή για χρήση σε Βόρειες χώρες µε µικρή ηλιοφάνεια και χαµηλή θερµοκρασία οδήγησε στην επινόηση των συλλεκτών σωλήνων κενού.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τα πλεονεκτήµατα των σωλήνων κενού είναι τα ακόλουθα

• Μέχρι 80% εξοικονόµηση ηλεκτρικού ρεύµατος και πετρελαίου για θέρµανση ζεστού νερού σε κατοικίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, πισίνες κλπ.
• ∆υνατότητα χρησιµοποίησης τους και για θέρµανση χώρων συνδυασµένο και µε άλλες µορφές ενέργειας.
• Αντοχή σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και ακραίες καιρικές συνθήκες.
(Όταν χρησιµοποιούνται ποιοτικά υλικά και κατασκευή για µεγάλη
διάρκεια ζωής).
• Λειτουργούν αποδοτικά ακόµα και αν τοποθετηθούν σε ανατολική,
δυτική ή βόρεια πλευρά.
• Αποδίδουν ικανοποιητικά σε όλες τις κλίσεις κάθετα, πλάγια ή
οριζόντια.
• Ο χρόνος εκκίνησης δεν είναι πάνω από 2 λεπτά µε κανονικές
συνθήκες ηλιοφάνειας.
• Άριστη αισθητική για αρχιτεκτονικές εφαρµογές.
• Οι κοινοί ηλιακοί θερµοσίφωνες έχουν µέγιστη απόδοση στο µέσο της
ηµέρας, συνεπώς µια µεγάλη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας
αντανακλάται από τη γυάλινη επιφάνεια τους, ειδικά τις πρωινές και
απογευµατινές ώρες.
• Οι σωλήνες κενού είναι κυλινδρικοί, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή
µε τον ήλιο σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας και να απορροφούν τη
µέγιστη ηλιακή ακτινοβολία.

Το βασικό εξάρτηµα του ηλιακού συσσωρευτή είναι ο σωλήνας κενού διπλού τοιχώµατος. Αποτελείται από δύο οµόκεντρους διαφανείς σωλήνες γυαλιού borosilicate (Pyrex) ικανούς να αντισταθούν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, 74 όπως χαλάζι, διαµέτρου µέχρι 25mm.

Ο εσωτερικός σωλήνας γυαλιού είναι ντυµένος µε ένα ειδικό επίστρωµα ΑΙ-Ν/ΑΙ, το οποίο απορροφά και µετατρέπει τη µέγιστη ηλιακή ακτινοβολία σε θερµότητα, µειώνοντας ταυτόχρονα την εκποµπή. Στο κατώτατο σηµείο του εσωτερικού του σωλήνα κενού χρησιµοποιείται βάριο. Ο σωλήνας είναι ένα συνεχές γυάλινο κοµµάτι χωρίς καµία προσθήκη µετάλλου, κάτι που αυξάνει κατά πολύ τη διάρκεια ζωής του.

Η ιδέα της δηµιουργίας κενού µεταξύ του γυάλινου καλύµµατος και της απορροφητικής επιφάνειας είναι πολύ εντυπωσιακή αφού µειώνονται οι απώλειες µετάδοσης θερµότητας µε µεταγωγή στο µηδέν.

Ωστόσο στους επίπεδους συλλέκτες είναι τεχνικά δύσκολο η δηµιουργία κενού µεταξύ της επίπεδης απορροφητικής επιφάνειας και του καλύµµατος. Αντίθετα υπάρχει αρκετή τεχνολογία για την δηµιουργία κενού στους λαµπτήρες φθορισµού η οποία και χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία των συλλεκτών σωλήνων κενού. Στην πίσω επιφάνεια των σωλήνων κενού υπάρχει ένας καθρέπτης. ο οποίος εστιάζει την διάχυτη ακτινοβολία του ήλιου και στη πίσω επιλεκτική απορροφητική επιφάνεια του σωλήνα κενού.

Η VENMAN είναι πρωτοπόρα και σε αυτόν τον τομέα των σωλήνων κενού.

Οι δεξαμενές VT-ECP  σχεδιάστηκαν και κατασκευάζονται από τη VENMAN, ύστερα από έρευνες και δοκιμές που πραγματοποίησε η εταιρεία, ώστε να βελτιώσει τις αποδόσεις αυτών των συστημάτων.

Οι δεξαμενές αυτού του τύπου έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται με σωλήνες κενού αέρος, τεχνολογίας “Heat Pipe” και έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης έως και 20 λυχνιών.

 

Share